اسپوتنیک افغانستان گام بلند «گهواره» برای فردای بهتر افغانستان …

گروه گهواره چه کاری می‌کند و کارزار #هر_کودک_یک_کتاب چه کمکی میتواند به آیندۀ افغانستان کند؟
ویدئو را در <a href=”https://www.facebook.com/sputnik.af/videos/2091499684476407/”>اینجا</a>ببنید.

دیدگاه‌ها:

دیدگاهتان را بنویسید