اهدای ۲۰۰ جلد کتاب به ریاستِ عمومیِ کودکستان‌های افغانستان

گهواره ۲۰۰ جلد کتاب را به ریاستِ عمومیِ کودکستان‌های افغانستان اهدا کرد. بر مبنای تفاهم‌نامه‌ای که بین گهواره و ریاستِ کودکستان‌ها امضا شد، قرار است این ریاست کتاب‌های گهواره را به تمامِ کودکستان‌های تحتِ اثر خود، در سراسر افغانستان برساند.
قابل ذکر است که چندی پیش نیز گهواره ۳۰۰ جلد کتاب به ریاست عمومیِ کودکستان‌ها اهدا کرد.

گهواره از آقای بسم‌الله شمس که زحمتِ پیگیریِ تمامِ این موارد را به عهده داشت، سپاسگزار و ممنون است.

دیدگاه‌ها:

دیدگاهتان را بنویسید