برنامه‌ی گهواره در کودکستان و مکتب خصوصی نگار:

ـ توزیعِ در حدود ۱۰۰ جلد کتاب از عناوین مختلف برای دانش‌آموزان؛
ـ اجرای برنامه‌ی کتاب‌خوانی برای بچه‌های کودکستان؛
ـ اجرای برنامه‌ی کتاب‌خوانی برای دانش‌آموزان.

دیدگاه‌ها:

دیدگاهتان را بنویسید