برنامه کتاب خوانی در «مکتب متوسطه‌ی جامعه‌ی آگاه»

در برنامه‌ی کتاب خوانی ، برای شاگردان «مکتب متوسطه‌ی جامعه‌ی آگاه» واقع در شهر کابل، قصه خواندیم و ۷۰ جلد از چندین عنوان کتاب گهواره هدیه کردیم.

دیدگاه‌ها:

دیدگاهتان را بنویسید