برنامه کتاب خوانی و توزیع کتاب برای کودکان خیابانی کاشانه

گهواره در کاشانه‌ی کودکان خیابانی
در برنامه‌ای که امروز در کاشانه‌ی کودکان خیابانی، واقع در شهر کابل دایر شد، به تعداد ۱۵۰ جلد از ۵ عنوان کتاب گهواره به بچه‌های کاشانه اهدا گردید. در پایان توزیع کتاب، برنامه‌ی کتاب‌خوانی نیز از طرف همکاران گهواره برای بچه‌های کاشانه دایر شد که با حضور آموزگاران کاشانه و دیگر اشتراک‌کنندگان همراه بود. در این برنامه ۲ عنوان کتابِ قصه برای بچه‌های کاشانه خوانده شد و با استقبال گرم و پرشورِ آن‌ها روبه‌رو شد. در پایان برنامه‌ی قصه‌خوانی، پارچه‌ی تمثیلی نیز در ارتباط به وضعیت معارف کشور، توسط بچه‌های کاشانه اجرا شد.
در ختم برنامه، آقای باقی سمندر، مسئول و سرپرست کاشانه‌ی کودکانِ خیابانی، از گروه گهواره تشکر کرد و اهداف گهواره را در راستای ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی در کشور، به ویژه در بین کودکان و نوجوانان، ارزشمند و مؤثر توصیف کرد. آقای سمندر از گروه گهواره خواهان همکاری بیشتر شد و از مسئولین گهواره خواست که پس از این، نام کاشانه در صدر فهرست دریافت‌کنندگان کتابِ گهواره قرار داده شود تا در آینده بتواند هدیه‌های بیشتری از طرف گهواره دریافت کند.
علی مرادی

دیدگاه‌ها:

دیدگاهتان را بنویسید