هدایای گهواره به ریاست معارف ننگرهار

گهواره ۱۷۵ جلد کتابِ عمدتاً پشتو، از تولیدات خود را به نماینده‌ی ریاست معارف ننگرهار سپرد تا در ۵ مکتب شهر ننگرهار توزیع کند.
از آقای حمید ظفر، بابتِ همکاری‌های‌شان سپاسگزاریم.

دیدگاه‌ها:

دیدگاهتان را بنویسید