هدایای گهواره به «سازمان جهانی مهربانی»

به تعداد ۲۵ جلد از چندین عنوان کتاب چاپ‌شده‌ی گهواره به آقای ذبیح‌الله بهجت، نماینده‌ی سازمان جهانی مهربانی اهداء شد. آقای بهجت گفت که این کتاب‌ها را به آن‌تعداد از کودکانی کار که در کابل تحت حمایت این سازمان قرار دارند، اهداء خواهند کرد.

دیدگاه‌ها:

دیدگاهتان را بنویسید