هدایای گهواره به لیسه‌ی خصوصی مستقبل

در شروع برنامه‌ی امروز، به لیسه‌ی مستقبل، واقع در شهر کابل، سر زدیم و به تعداد ۲۰ جلد از ۲ عنوان کتاب چاپ‌شده‌ی گهواره را هدیه کردیم.

دیدگاه‌ها:

دیدگاهتان را بنویسید