هدایای گهواره به «لیسه‌ی عالی رابعه بلخی» واقع پاکستان

گهواره به‌طور مجدد به تعداد ۲۰ جلد از ۴ عنوان کتاب چاپ‌شده‌ی خود را به گیتی کوهزاد، نماینده‌ی «لیسه‌ی عالی رابعه بلخی» اهداء کرد.

دیدگاه‌ها:

دیدگاهتان را بنویسید