هدایای گهواره به مکاتب مهاجرین جاغوری

هدایای گهواره به دسترس دانش‌آموزان مکاتبِ مهاجرین جاغوری قرار گرفت.

دیدگاه‌ها:

دیدگاهتان را بنویسید