هدایای گهواره به مکاتب ولایت بدخشان

196 جلد از 7 عنوان کتاب گهواره به 13 مکتب و 1 نهاد اجتماعی در ولسوالی خاشِ ولایت بدخشان اهداء شد. آقای زلمی نعیمی، یکی از باشندگان ولسوالی خاشِ ولایت بدخشان، به نمایندگی از این مکاتب مسئولیت انتقال و توزیع کتاب‌ها را به عهده گرفت. اسامی مکاتب در ذیل آمده‌است:
1ـ لیسه‌ی معروف، (14) جلد کتاب
2ـ لیسه‌ی نسوان شهران، (14) جلد کتاب
3ـ لیسه‌ی تاجیکها، (14) جلد کتاب
4ـ لیسه‌ی ذکور دهپاره، (14) جلد کتاب
5ـ لیسه‌ی نسوان دهپاره، (14) جلد کتاب
6ـ لیسه‌ی کذرها، (14) جلد کتاب
7ـ لیسه‌ی ذکور عصمتی، (14) جلد کتاب
8ـ لیسه‌ی نسوان عصمتی، (14) جلد کتاب
9ـ لیسه‌‌ی ذکور سر لوله، (14) جلد کتاب
10ـ لیسه‌ی درخان، (14) جلد کتاب
11ـ مدرسه دینی خاش، (14) جلد کتاب
12ـ دارالعلوم خاش، (14) جلد کتاب
13ـ لیسه‌ی نسوان سر لوله، (14) جلد کتاب
14ـ نهاد اجتماعی نخبه‌گان، (14) جلد کتاب

دیدگاه‌ها:

دیدگاهتان را بنویسید