همکاری‌های گروه گهواره و خانه‌ی دانش جاغوری

گهواره و خانه‌ی دانش جاغوری تصمیم راه‌اندازیِ برنامه‌های متعدد کتابخوانی و توزیع کتاب را در مکاتب و کودکستان‌های جاغوری دارند که در این زمینه آقای محمدعلی حکیمی عهده‌دار انتقال و اجرای این برنامه‌ها می‌باشند. پیشاپیش از زحمات ایشان ممنونیم.

دیدگاه‌ها:

دیدگاهتان را بنویسید