کتابهای گهواره با برنامه‌ی کتابخوانی در مکتب ملکه ثریا

گروهِ کتاب‌خوانیِ گهواره، در مکتبِ ملکه ثریا برای دخترانِ صنفِ پنجم ابتدایی جلسه‌ی کتا‌ب‌خوانی برگزار کرد. در این صنف حدود چهل نفر حضور داشت و همگی از خواندنِ کتابِ «روباهی که چوپان شد» لذت بردند و به حسِ مشترک دست یافتند. گهواره سعی دارد برای کودکانِ یک نسل خاطراتِ مشترک خلق کند. تحقیقات نشان می‌دهد که اگر یک نسل دارای خاطرات مشترک ‌باشند، در آینده، سطحِ تنش‌ها در میان‌شان به حدِاقل خواهد رسید.
از مدیریتِ مکتبِ ملکه ثریا و استاد فهیمه سلطانی بابتِ همکاری‌های‌شان در این راستا سپاسگزاریم.

دیدگاه‌ها:

دیدگاهتان را بنویسید