کتابهای گهواره در لیسه‌ی عالی غازی

گهواره ۲۰ جلد کتاب از دو عنوان را به لیسه‌ی عالی غازی اهدا کرد. شاگردان این لیسه از کتابهای گهواره استقبال کردند.

دیدگاه‌ها:

دیدگاهتان را بنویسید