کتاب‌های گهواره در برنامه‌های کتابخوانی جاغوری

آقای محمدعلی حکیمی، همکار خوب گهواره و مسئول «خانه‌ی دانش»، از ولسوالی جاغوری نوشته‌است:
«امروز با شرکت ۶۰ تن از کوکان دانش‌آموز مکتب و کودکستان کوشا در دفتر «خانه‌ی دانش» برنامه‌ی کتاب‌خوانی برگزارشد. خانه‌ی دانش، همکار گروه گهواره در ولسوالی جاغوری است و امروز کتابِ خرسک خواب‌آلود اثر پاول کندی، ترجمه‌ی فرشته مهدی برای کودکان خوانده شد. با سپاس از مدیریت و معلمین مکتب و کودکستان کوشا و گروه گهواره و نیز جاغوری نیوز(جناب احمدی وفا) برای پوشش خبری این پروگرام.»

دیدگاه‌ها:

دیدگاهتان را بنویسید