کتاب‌های گهواره در مکاتب و کتابخانه‌های پاتو

تشنگان دانایی
مکاتب پنج گانه‌ی پاتو دارای یک کتابخانه‌ی عمومی می‌باشد که خوشبختانه همواره از سوی فرهنگیان، مسافران مقیم در خارج از کشور وافراد خیرخواه تمویل و حمایت می‌شود. این کتابخانه هرچند کاستی‌ها و کمبوداتی خودرا دارد، بانهم توانسته است که تاحدی پاسخگوی نیازهای دانش‌آموزان، آموزگاران وعلاقمندان مطالعه و کتاب باشد.
چندی قبل با آمریت محترم لیسه ذکور پاتو به دفتر موسسه گهواره که در زمینه چاپ و نشر داستان‌های اموزشی برای کودکان فعالیت دارد رفتیم و به تعداد 90 جلد کتاب داستان را برای کتابخانه عمومی مکاتب پاتو دریافت کردیم.
امروز باتماسی که با آمر مکتب داشتم از حضور پر رنگ کودکان در کتابخانه و استقبال آنان از کتاب‌های که موسسه گهواره هدیه کرده‌است برایم گفت. ایشان یک تعداد تصاویری را از جریان مطالعه وخوانش این داستان‌ها گرفته وبرایم ارسال کرد. خوشحالم که این کتاب‌ها توانسته شوق وشوری را درمیان کودکان ایجاد و آنان را مشتاق خواندن و مطالعه کرده‌است. جا دارد از مسؤلان گروه گهواره و جناب آمر صاحب همدرد(Hamdard Rezaiey) سپاسگزاری نمایم.
محمد جلیل تجلیل

دیدگاه‌ها:

دیدگاهتان را بنویسید