کتاب‌های گهواره در ولایت جوزجان

کتاب‌های گهواره در ولایت جوزجان، در اختیار دانش‌آموزانِ «لیسه‌ی دخترانه‌ی آقچه» و «لیسه‌ی پسرانه‌ی شهر کهنه‌»ی جوزجان قرار گرفت.
عکس‌هایی را که مشاهده می‌کنید، از ولایت جوزان فرستاده شده‌است.

دیدگاه‌ها:

دیدگاهتان را بنویسید