کتاب های گهواره در«لیسه‌ی عالی نسوان شیرنُو»

تعداد ۲۰ جلد از چندین عنوان کتاب گهواره به آقای مرتضی مقامی، نماینده‌ی «لیسه‌ی عالی نسوان شیرنُو» اهداء شد.

دیدگاه‌ها:

دیدگاهتان را بنویسید