کتاب های گهواره در خانه دانش جاغوری

۲۰ جلد کتاب کودکانه به آقای محمدعلی حکیمی، مسئول مرکز فرهنگی «خانه‌ی دانش جاغوری» واقع در ولسوالی جاغوری هدیه شد. آقای حکیمی، ضمن پیشبرد امور مرکز فرهنگی خانه‌ی دانش، مسئولیت توزیع و پخش این کتاب‌ها را به کتابخانه‌ها و مکاتب ولسوالی جاغوری نیز به عهده دارد. عکس از جریان توزیع کتاب‌ها به زودی نشر می‌شود.

دیدگاه‌ها:

دیدگاهتان را بنویسید