کتاب های گهواره در لیسه‌ی عالی نسوان حوتقول انگوری

لیسه‌ی عالی نسوان حوتقول انگوری نیز از دریافت‌کنندگان کتاب گهواره بود. به تعداد ۲۰ جلد کتاب از ۵ عنوان به این مکتب اهداء شد.

دیدگاه‌ها:

دیدگاهتان را بنویسید