کتاب های گهواره در مکتب متوسطه‌ی استاد فاضل انگوری

تعداد ۱۵ جلد کتاب گهواره به آقای نجیب‌الله ناجی، نماینده‌ی «مکتب متوسطه‌ی استاد فاضل انگوری» واقع در ولسوالی جاغوری اهداء اشد.

دیدگاه‌ها:

دیدگاهتان را بنویسید