کتاب های گهواره در ولایت بدخشان

(پنج‌شنبه، ۳۰ عقرب) به تعداد ۵۴ جلد از چندین عنوان کتاب گهواره به دو مکتب و یک کتابخانه در ولایت بدخشان اهداء شد:
ـ به «دبیرستان چاشتک» ۱۵ جلد؛
ـ به «لیسه‌ی حضرت» ۱۵ جلد؛
ـ به «کتابخانه‌ی عطیه مهربان» ۲۴ جلد.
آقایان حبیب حمیدزاده و قربان مشفق، نمایندگان مکاتب و کتابخانه‌ی یادشده، به دفتر گهواره در کابل تشریف آورده، کتاب‌ها را تحویل گرفتند.

دیدگاه‌ها:

دیدگاهتان را بنویسید