کتاب های گهواره در ولایت سمنگان

کتاب‌های گهواره به همکاری «انجمن اجتماعی رضاکارانِ ولایت سمنگان» به دانش‌آموزانِ مکتبِ کارته صلح و لیسه‌ی ذکور سرقد توزیع شد.

دیدگاه‌ها:

دیدگاهتان را بنویسید