کتاب های گهواره در ولایت فاریاب

گهواره به تعداد ۱۰۰ جلد کتاب چاپ‌شده‌ی خود را به آقای احمدولی قادری، عضو و نماینده‌ی«نهاد اجتماعی الوس» واقع در ولایت فاریاب اهداء کرد. تمام این کتاب‌ها به زبان اوزبیکی است. ارسال و توزیع کتاب‌ها به مکاتبِ ولایت فاریاب به کمک اعضای نهاد اجتماعی الوس انجام می‌شود. عکس و گزارش از جریان توزیع کتاب‌ها بعداً منتشر خواهد.

دیدگاه‌ها:

دیدگاهتان را بنویسید