کتاب های گهواره در ولایت وردک

به تعداد ۱۵ جلد کتاب گهواره به آقای محمدحسین محمدی، عضو و نماینده‌ی «بنیاد کودک» در ولسوالی بهسود هدیه شد.

دیدگاه‌ها:

دیدگاهتان را بنویسید