کتاب های گهواره در کتابخانه‌ی عمومی دارالقرآن- کابل

تعداد ۲۵ جلد از چندین عنوان کتاب گهواره به آقای محمدحسین احسانی، نماینده‌ی کتابخانه‌ی عمومی دارالقرآن، واقع در شهر کابل اهداء شد. خوانندگان پس از این می‌توانند از کتاب‌های گهواره در کتابخانه‌ی عمومی دارالقرآن بهره‌مند شوند.

دیدگاه‌ها:

دیدگاهتان را بنویسید