گهواره؛ تلاش برای رشد ادبیات کودک در افغانستان – دویچه وله

گروه گهواره برای کودکان افغان در سراسر جهان به دو زبان فارسی دری و پشتو کتاب می نویسد، ترجمه می کند و رایگان در اختیارشان قرار می دهد. این گروه همچنان بخشی آنلاین برای آموزش زبان مادری به کودکان مهاجر افغان دارد. دویچه وله با ذبیح مهدی بنیانگذار این گروه مصاحبه کرده است.
<a href=”http://www.dw.com/fa-af/%DA%AF%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/av-38359702″>
لینک خبر</a>

دیدگاه‌ها:

دیدگاهتان را بنویسید