گهواره+هنرسالار

گروه هنرسالار که با نقاشیهای متفاوت در سطح شهرهای بزرگ افغانستان شناخته شده است؛ برای تعدادی از کودکانِ خیابانی جلسه ی نقاشی برگزار کرد.

گهواره نیز در این جلسه برای کودکان بسته های کتاب هدیه کرد و خانم فرشته مهدی٬ به نمایندگی از گهواره٬ برای شان داستان و قصه خواند. قرار است این همکاریِ دو جانبه بین گهواره و هنرسالار تداوم پیدا کند. به زودی شاهد همکاری های متقابل گهواره و هنرسالار در سطح شهر کابل خواهیم بود.

گهواره از همکاری های آقای امید شریفی سپاسگزار است.

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاه‌ها:

دیدگاهتان را بنویسید