گهواره در آن‌سوی مرز کشور

این عکس‌ها را آقای رضا کوهزاد، مدیر محترم «لیسه‌ی عالی رابعه بلخی» از کویته پاکستان فرستاده‌است.

دیدگاه‌ها:

دیدگاهتان را بنویسید