گهواره در لیسه‌ی استاد مصباح

در پایان برنامه‌ی امروز، به تعداد ۲۰ جلد از ۲ عنوان کتابِ گهواره به مکتبِ استاد مصباح، واقع در شهر کابل اهدا شد.

دیدگاه‌ها:

دیدگاهتان را بنویسید