گهواره در لیسه‌ی خصوصی التقوا

در ادامه‌ی برنامه‌ی امروز، همکاران گهواره به تعداد 20 جلد از 2 عنوان کتاب چاپ شده‌ی گهواره را به لیسه‌ی خصوصی التقوا هدیه کردند. مسئولین این مکتب از هدایای گهواره استقبال کردند و خواهان همکاری بیشتر شدند.

دیدگاه‌ها:

دیدگاهتان را بنویسید