گهواره در لیسه‌ی خصوصی ثاقب

گهواره به تعداد ۳۲ جلد از ۸ عنوان کتاب چاپ‌شده‌ی خود را به آقای عبدالرحیم محمدی، نماینده‌ی لیسه‌ی خصوصی ثاقب، واقع در شهر غزنی هدیه کرد.

دیدگاه‌ها:

دیدگاهتان را بنویسید