گهواره در چهارمغز

گهواره از ۸ عنوان کتاب فارسی و پشتو که توسط این نهاد منتشر شده، ۶۵۰ جلد به کتابخانه‌های سیار چهارمغز اهدا کرد. این کتاب‌ها به کمکِ مالیِ کارزارِ #هر_کودک_یک_کتاب منتشر شده‌اند و پس از این توسطِ بَس‌های چهارمغز در دسترسِ کودکان قرار خواهند گرفت. پیش از این نیز گهواره ۲۰۰ جلد کتاب (از دو عنوان) به کتاب‌خانه‌های سیار چهارمغز اهدا کرده بود.
کتاب‌خانه‌های سیار چهارمغز در بخش‌های مختلفِ کابل و بینِ مکاتب این شهر در رفت و آمد هستند. کودکانِ زیادی پس از رخصتی، واردِ این کتاب‌خانه‌ها شده و غرقِ کتاب‌های این مرکز فرهنگی می‌شوند. در این بَس‌های سیار، سینما و کارخانه‌ی نوآوری موجود است تا کودکان بتوانند خلاقیت‌های ذهنیِ خود را به واقعیت تبدیل کنند.

دیدگاه‌ها:

دیدگاهتان را بنویسید