گهواره در «کتابخانه‌ی بونصر مشکان»

گهواره به تعداد ۲۴ جلد کتاب از عناوین مختلف (پشتو و دری) به آقای رمضان جویا، نماینده‌ی «کتابخانه‌ی بونصر مشکان»، واقع در شهر غزنی هدیه کرد.

دیدگاه‌ها:

دیدگاهتان را بنویسید