گهواره در «کتابخانه‌ی مردمی انگوری»

گهواره در «کتابخانه‌ی مردمی انگوری»
آقای عیسی از انگوری نوشته‌است:
«کتاب‌های که هدیه دادید، بدست شاگردان و کتابخانه‌ی مردمی انگوری رسیده. تشکر بابت هدیه‌ی گرانبهای‌تان.»

دیدگاه‌ها:

دیدگاهتان را بنویسید