گهواره در کتابخانه‌ی چهارمغز

گهواره به ادامه‌ی توزیع کتاب به کتابخانه‌های چهارمغز اینبار به تعداد ۴۰۰ جلد از ۴ عنوان کتابهای تازه به چاپ‌رسیده‌ی خود را به این کتابخانه اهدا کرد.

دیدگاه‌ها:

دیدگاهتان را بنویسید