بسم‌الله شمس

سِمت: مسئول توزیع کتاب و نیازسنجی
آدرس ایمیل: [email protected]

بسم‌الله شمس متولد کندز است. وی در سال ۱۳۹۰ لیسه‌ی شیرخان را به پایان رساند و وارد دانشکده‌ی علوم اجتماعی دانشگاه جوزجان در رشته‌ی تاریخ شد.
شمس از سال ۲۰۱۸ با گهواره همکاری دارد. او علاقه‌مند ادبیات و تاریخ است.