همت صدیقی

سِمت: مسئول روابط داخلی
آدرس ایمیل: [email protected]

همت صدیقی متولد سال 1379 در کابل است. او تحصیلات ابتدایی و لیسه را در سال 1396 تمام کرده است. در سال 1397 وارد دانشگاه کابل شد و رشته ی اداره‌ی عامه و پالیسی‌سازی را به اتمام رسانده است.