پرویز نبوی

پرویز نبوی

سِمت: مسئول ارتباطات
شماره تماس: 0793703028
آدرس ایمیل: [email protected]

پرویز نبوی در سال ۱۳۷۳ در شهر تهران به دنیا آمده است. فارغ لیسه‌ی محمدعلم فیض‌زاد و محصل رشته‌ی اقتصاد می‌باشد. علاقه‌مند فعالیت پیرامون مسائل مربوط به کودک است.