ذبیح حیدری

ذبیح حیدری

سِمت: مشاور حقوقی
شماره تماس: 0786005004
آدرس ایمیل: [email protected]

ذبیح حیدری متولد عقرب 1367 و دانش آموخته‌ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل است. او ماستری خود را در رشته حقوق جزا و جرم شناسی به اتمام رسانده و در سال‌های اخیر عمدتاً روی مسایل حقوق کودک در دوایر عدلی و قضایی افغانستان می‌پردازد و تا به حال صدها پرونده‌ی مربوط به کودکان را بررسی و حل و فصل کرده است. او مشاور حقوقی ویژه‌ی حقوق کودکان در گهواره است.