زکیه روشن

زکیه روشن

سِمت: نویسنده
شماره تماس: 0794406000

زکیه روشن متولد 14 اپریل 1980 در ولایت دایکندی است. تعلیمات ابتدایی را در (مکتب ایرانیان برای مهاجرین افغان در کویته) و تعلیمات متوسطه را در (مکتب و کالج پاکستانی در کویته) سپری کرده است. او دارای لیسانس حقوق و دانشجوی ماستری در رشته‌ی حقوق بین‌الملل می‌باشد. او در مهاجرت به عنوان معلم خدمت کرده است و پس از بازگشت به افغانستان در نهادهای دولتی و خصوصی ایفای وظیفه کرده است. روشن از اعضای گروه گهواره است.