برنامه‌ی محور تلویزیون طلوع

دراین برنامه جمال ناصر فرهمند در باره‌ی ایجاد صفحه‌ی انترنیتی گهواره برای نشر کتاب‌های ویژه‌ی کودکان با نوید صدیقی، معاون گروه گهواره بحث کرده است.
<a href=”https://www.youtube.com/watch?v=njU38T_B1_I&feature=youtu.be&app=desktop”>تماشای ویدئو</a>

دیدگاه‌ها:

دیدگاهتان را بنویسید