هدایای گهواره به ریاست کودکستان‌ها

بر اساس تفاهمنامه‌ی همکاری میان گهواره و ریاست کودکستان‌های کشور، به تعداد پنج‌صد (۵۰۰) جلد از چندین عنوان کتاب گهواره به ریاست کودکستان‌ها اهداء شد. این کتاب‌ها که کمکی‌اند به کودکستان‌های افغانستان، ظهر (چهارشنبه، ۲۵ جدی) به خانم طاهره طهور، نماینده‌ی ریاست کودکستان‌ها تحویل داده شد.

دیدگاه‌ها:

دیدگاهتان را بنویسید