چاپ داستان‌های گهواره در مجله‌ی نایاب در کانادا

قسمتی از مجموعه‌ی شعر کودکانه‌ی خرسک خواب آلود (شاعر: پاول کندی، مترجم: فرشته مهدی) که از سوی گروه گهواره چاپ شده است در شمارهِ جدید نایاب که یکی از قدیمی‌ترین و مشهور ترین مجله‌ی اجتماعی و فرهنگی برای هموطنان ما در کانادا می‌باشد، به نشر رسید.
سپاس از دست اندرکاران گروه گهواره به ویژه ذبیح جان مهدی که اجازه نشر این مجموعه‌ی شعر کودکانه را در نایاب دادند.
همچنان تشکر از آقای فاروق حفیظی (مسئول مجله نایاب) که پیشنهادم برای چاپ مطالب گروه گهواره در مجله را با پیشانی باز پذیرفتند.
از این پس هموطنان ما در کانادا می‌توانند داستان های که از سوی گروه گهواره چاپ می‌شوند را در هر شمارهِ نایاب در صفحه ۵۱ بخوانند.
هدف گروه گهواره دست یابی کودکان افغانستان در سراسر جهان به کتاب های داستانی و آموزشی به زبان های فارسی، پشتو، ازبیکی و ترکمنی است.
چه خوب است که با حمایت از گروه گهواره بتوانیم ما همه در فراهم ساختن فردای بهتر برای کودکان ما در افغانستان و بیرون از افغانستان سهم داشته باشیم.

دیدگاه‌ها:

دیدگاهتان را بنویسید