کتاب‌های گهواره در دسترس شاگردان مکتب ذکور و نسوان «بابه» قرار گرفت

کتاب‌های گهواره در دسترس شاگردان مکتب ذکور و نسوان «بابه» قرار گرفت. این مکاتب در ولسوالی جاغوریِ ولایت غزنی، در منطقه‌ی «بابه» موقعیت دارند.

دیدگاه‌ها:

دیدگاهتان را بنویسید