کتاب‌های گهواره در لیسه کجاب سفلی، ولسوالی بهسود

به تعداد ۱۲ جلد از چندین عنوان کتاب گهواره به آقای محمدحسین محمدی، نماینده‌ی لیسه‌ی «کجاب سفلی» واقع درولسوالی بهسود اهداء شد.

دیدگاه‌ها:

دیدگاهتان را بنویسید