کتاب‌های گهواره در مکتب «دشت قلعه» و آموزشگاه «کوکچه»‌ ولایت تخار

کتاب‌های گهواره به مکتب «دشت قلعه» و آموزشگاه «کوکچه»‌ ولایت تخار رسید. زحمت انتقال و توزیع کتاب‌ها را، اعضای محترم نهاد فرهنگی «ندای تغییر» کشیده‌اند.

دیدگاه‌ها:

دیدگاهتان را بنویسید