کتاب های گهواره در لیسه‌ی «شهرک صفا»

به تعداد ۱۲ جلد از چندین عنوان کتاب گهواره به آقای محمدیونس ذکی، نماینده‌ی لیسه‌ی «شهرک صفا» واقع در شهر کابل اهداء شد.

دیدگاه‌ها:

دیدگاهتان را بنویسید