کتاب های گهواره در مکاتب ولسوالی انگوری ولایت غزنی

به تعداد ۲۷ جلد از چندین عنوان کتاب گهواره به آقایان محمدعیسی انگوری و بسم‌الله محمدی، نمایندگان لیسه‌ی ذکور و نسوان «حوتقول انگوری» و مکتب متوسطه‌ی «استاد فاضل انگوری» اهداء شد.

دیدگاه‌ها:

دیدگاهتان را بنویسید