گهواره در لیسه‌های نسوان و ذکور بابه

گهواره به تعداد ۲۴ جلد از چندین عنوان کتاب خود را به آقایان فرید محمدی و محمدالله فضل یار، نمایندگان لیسه‌های نسوان و ذکور«بابه» واقع در ولسوالی جاغوری اهداء کرد.

دیدگاه‌ها:

دیدگاهتان را بنویسید